A A A

Dzienny plan zajęć

W żłobku Jak u Babci każde dziecko ma swój indywidualny tryb dnia, który wypełniamy według potrzeb dziecka.

Zabawa dziecka

W naszych placówkach zapewniamy maluszkom:

   • posiłki
   • zabiegi higieniczne
   • zabawy
   • zajęcia ruchowe
   • zajęcia manualne
   • zajęcia dydaktyczne, w tym (codzienne) obcojęzyczne
   • zajęcia tematyczne
   • zajęcia na powietrzu
   • zajęcia muzyczne
   • zajęcia indywidualne
   • zajęcia relaksacyjne
   • zajęcia wyciszające
   • leżakowanie
   • naukę samodzielności (korzystanie z nocniczka)
   • naukę jedzenia
   • obserwację prawidłowego rozwoju dziecka


Personel na bieżąco reaguje na każdą potrzebę dziecka.


Zajęcia dydaktyczne i zabawy:

 1. ZAJĘCIA RUCHOWE - ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalenie sprawności fizycznej, taniec.
 2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE - kształtowanie mowy i pamięci, zabawy przykładowo w kąciku kuchennym, sklepowym.
 3. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE - nauka języka angielskiego, nauka wierszyków i śpiewania piosenek, poznawanie zwierząt i roślin, nazewnictwo przedmiotów, opowiadanie bajek, oglądanie ilustracji.
 4. ZAJĘCIA MANUALNO-KONSTRUKCYJNE - rozwój procesów poznawczych, myślenia, wyobraźni przestrzennej i spostrzeżeń, rysunek.
 
Designed by: Maciej Radkowski
Stronę wczytano: 21.07.2024 16:26:13